Rząd w walce z wykluczeniem finansowym

Rząd w walce z wykluczeniem finansowym

Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych ma zapewnić łatwiejszy dostęp do rachunków płatniczych. Projekt ma służyć walce z wykluczeniem finansowym. Wprowadza przepisy, które zapewniają konsumentom dostęp do podstawowego rachunku płatniczego oraz do podstawowych usług płatniczych powiązanych z tym rachunkiem. Zgodnie z projektem usługi związane z takich rachunkiem przeznaczone będą dla osób niekorzystających dotychczas z rachunku w […]

Polacy nie są skłonni do oszczędzania

Polacy nie są skłonni do oszczędzania

Termin zapadalności dłuższy niż 2 lata ma tylko 1 proc. depozytów. Na rachunkach bieżących ulokowanych jest 40 proc. oszczędności. Wśród produktów terminowych dominują depozyty trzymiesięczne, na których spoczywa co piąta odłożona złotówka (20 proc.). 13 proc. oszczędności ma termin zapadalności po upływie sześciu miesięcy od założenia lokaty. Od kilku lat struktura portfela depozytowego w Polsce […]

Polacy chętnie zaciągają kredyty hipoteczne

Polacy chętnie zaciągają kredyty hipoteczne

W 2015 roku banki udzieliły 181 tys. kredytów mieszkaniowych, ich łączna wartość wynosiła blisko 40 mln zł – wynika z danych Związku Banków Polskich. Jest to wzrost o odpowiednio 4,16 proc. i 6,78 proc. w stosunku do 2014 roku. Miniony rok zamknął się wynikiem zbliżonym do uzyskanego w kryzysowym 2009 roku, w którym udzielonych zostało […]

Najlepsze lokaty roczne w kwietniu

Najlepsze lokaty roczne w kwietniu

Oprocentowanie najlepszych rocznych depozytów sięga poziomu 2,54 proc. Są to oferty BIZ Banku i Smart Banku. Stawka uzależniona jest od WIBOR 6M, minimalna kwota lokaty to 1 tys. zł, nie ma górnej granicy. Przed miesiącem oprocentowanie w tych instytucjach było minimalnie wyższe o 0,03 pkt proc. W ofercie dwóch banków znaleźć można lokaty roczne ze […]

Nowy podatek wpłynie na wzrost innych metod finansowania

Nowy podatek wpłynie na wzrost innych metod finansowania

Małe i średnie przedsiębiorstwa w największym stopniu narażone są na pogorszenie warunków współpracy z bankami. Wprowadzenie podatku bankowego może mieć wpływ na dalszy wzrost finansowania leasingiem czy faktoringiem – wynika z raportu NBP. NBP zauważa, że rosnące obciążenia sektora bankowego m.in. z tytułu podatku bankowego, z drugiej strony silna konkurencja między bankami przekłada się na […]

Inwestowanie według najlepszych

Inwestowanie według najlepszych

Nagrodę dla najlepszego funduszu polskich papierów dłużnych otrzymał w tym roku Artur Ratyński – zarządzający KBC Papierów Dłużnych. Produkt ten wyróżnia się na tle konkurencji pod względem strategii i wyników od lat. Podstawę funduszu tworzą obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu, następne w kolejności są papiery korporacyjne oraz komunalne. Te dwie ostatnie grupy wprowadzają stabilność. Za […]

Fakty na temat kredytów hipotecznych

Fakty na temat kredytów hipotecznych

O kredyt na zakup mieszkania mogą ubiegać się osoby pozostające w związku nieformalnym czy dzieci wspierane przez rodziców. Współkredytobiorcą może być każdy, kto posiada zdolność kredytową pozwalającą na zaciągnięcie zobowiązania. Odpowiedzialność za regularną spłatę całego zobowiązania spoczywa w równym stopniu na wszystkich kredytobiorcach, którzy posiadają też takie samo prawo do dysponowania nabytą nieruchomością. Banki preferują […]

Klienci przenoszą rachunki

Klienci przenoszą rachunki

Przy przenoszeniu rachunku do nowego banku od 2010 roku klienci mogą skorzystać z ułatwień w tym procesie. W latach 2010-2014 na taki krok decydowało się od 12 do 17 tys. posiadaczy kont. Po kilku latach marazmu, w 2015 roku liczba przenoszących rachunki wzrosła o ponad 100 proc. Prowadzony przez Krajową Izbę Rozliczeniową system OGNIVO pozwala […]

Bezpieczne inwestycje na lata

Bezpieczne inwestycje na lata

Osoby oszczędzające z myślą o emeryturze oczekują wyższych zysków niż z najlepiej oprocentowanych lokat, ale najczęściej nie tolerują zmniejszenia wartości inwestycji z powodu okresowego spadku indeksów giełdowych. Wycofują pieniądze z rynku akcji w najgorszym momencie, czyli w samym dołku bessy, mimo że wcześniej deklarowali, że będą w stanie zaakceptować chwilowe straty. Emocje wywołane spadkiem kursów […]

Kim są polscy kredytobiorcy

Kim są polscy kredytobiorcy

W 2014 roku połowa dorosłych Polaków miała zaciągnięty kredyt. W tym roku liczba ta widocznie spada, za to więcej osób bierz pożyczki konsumpcyjne. W przypadku kredytów hipotecznych zmniejsza się zarówno ich liczba, jak i wartość, Większość osób posiadających kredyty to kobiety (51 proc.). Wynika to z tego, że w społeczeństwie jest ich więcej. Większą aktywnością […]